Front cover image for Bulle ons alderheylichsten vaders in Gode ende Heere, heren Pauli bider godliker voorsienicheid de derde paus van dien name, inhoudende de vercondinghe ende inthimatie van theylich generael concilie

Bulle ons alderheylichsten vaders in Gode ende Heere, heren Pauli bider godliker voorsienicheid de derde paus van dien name, inhoudende de vercondinghe ende inthimatie van theylich generael concilie

Paulus III
Print Book, Dutch, [1536]
[by my Jacob van Liesvelt etc.], [Gheprint Thantwerpen], [1536]
19 cm.
66604703
Geen katernsignering
Plaats van uitg. en naam drukker ontleend aan colofon