Front cover image for Ordonnantie des konincks: door de welcke sijn majesteyt, (na dat hy geresolveert heeft, den oorlogh aan de Staten van Hollandt) verbiet aan sijn onderdanen daar eenige gemeenschap, nochte commercie ofte handelinge te hebben : Den 6. April, 1672

Ordonnantie des konincks: door de welcke sijn majesteyt, (na dat hy geresolveert heeft, den oorlogh aan de Staten van Hollandt) verbiet aan sijn onderdanen daar eenige gemeenschap, nochte commercie ofte handelinge te hebben : Den 6. April, 1672

Print Book, Dutch, [1672?]
Na de copye van Parijs
[s.n.], [S.l.], [1672?]
plano cm.
66943642
Koptitel