Front cover image for Naar Soemba

Naar Soemba

Print Book, Dutch, [1893]
24 p. ; in-8.
67519763
Overdr. uit : Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 37 (1893), p. 352-376