Front cover image for Ban, ende edict by forme van proscriptie, vuytghegaen ende gedecreteert by onsen ... coninck, tegens Wilhelm van Nassau, prince van Oraignien, als hooft, beruerder ende bederuer van tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden : waer by een yegelijck geaucthoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen, ende vuyter weerelt te helpen, mit loon ende prijs voorden genen die des doen, oft daer toe assisteren sullen

Ban, ende edict by forme van proscriptie, vuytghegaen ende gedecreteert by onsen ... coninck, tegens Wilhelm van Nassau, prince van Oraignien, als hooft, beruerder ende bederuer van tgeheel Christenrijck, ende namentlijck van dese Nederlanden : waer by een yegelijck geaucthoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen, ende vuyter weerelt te helpen, mit loon ende prijs voorden genen die des doen, oft daer toe assisteren sullen

Joannes (I, Leuven) (Printer)
Print Book, Dutch, 1580
by Jan Maes, Tot Louen, 1580
[2], xxviii p. : met wapenschild op keerzijde van het titelblad. ; in-8.
67972459
A-D 4 (-D4)