Front cover image for Gezangen voor de oude mannen en vrouwen, in 't Diaconie huis : het eene bij den maaltijd hun gegeven bij gelegenheid van 't eeuwfeest van gemelde huis den 24sten February 1783 : het andere ten doorgaande gebruike

Gezangen voor de oude mannen en vrouwen, in 't Diaconie huis : het eene bij den maaltijd hun gegeven bij gelegenheid van 't eeuwfeest van gemelde huis den 24sten February 1783 : het andere ten doorgaande gebruike

Print Book, Dutch, [1783]
[8] p. ; 4-o.
68008201
H. L. Mz. is Hendrik Lussing Matthijszoon
Met notenschr