Front cover image for Bestek en voorwaarden waarnaar door het R.K. parochiaal kerkbestuur ten noorden zal worden aanbesteed het bouwen van eene kerk met toren, volgens ontwerp en detailteekeningen opgemaakt door den architect Y. Bijvoets Gz. te Amsterdam

Bestek en voorwaarden waarnaar door het R.K. parochiaal kerkbestuur ten noorden zal worden aanbesteed het bouwen van eene kerk met toren, volgens ontwerp en detailteekeningen opgemaakt door den architect Y. Bijvoets Gz. te Amsterdam

Print Book, Dutch, 1882
St. Jacobs-Godshuis, Haarlem, 1882
33 p. ; xx cm.
68058024