Front cover image for Proč svatý? : zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II.

Proč svatý? : zákulisí procesu blahořečení Jana Pavla II.

Print Book, Czech, 2010
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2010