Front cover image for Advijs gesonden aen die vande West-Indische Compagnie, ende verders aende Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael, waer mede ontdeckt wert eenen secreten aenslagh die 8 Fransche fregatten souden voor hebben op de goud-kust ende het casteel Del Mina in Guinea, ende wat daer tegens ghedaen is

Advijs gesonden aen die vande West-Indische Compagnie, ende verders aende Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael, waer mede ontdeckt wert eenen secreten aenslagh die 8 Fransche fregatten souden voor hebben op de goud-kust ende het casteel Del Mina in Guinea, ende wat daer tegens ghedaen is

Print Book, Dutch, 1660
[s.n.], [S.l.], 1660