Front cover image for Thresoor der zeevaert, inhoudende de geheele navigatie ende schip-vaert van de Oostersche, Westersche ende Middellantsche Zee, met alle de zee-caerten daer toe dienende. Insghelijcks het oude vermaerde lees-caertboeck van Wisbuy vermeerdert, ende van ontallijcke fauten en valsche coersen ghesuyvert. Mitsgaders de streckinghe van Ruslandt, ende inde Witte-zee tot Ombay in Laplant. Ende oock de streckinghe van de Middellantsche oft Levantsche Zee, door de griecxsche eylanden tot Trapezonde in Asien

Thresoor der zeevaert, inhoudende de geheele navigatie ende schip-vaert van de Oostersche, Westersche ende Middellantsche Zee, met alle de zee-caerten daer toe dienende. Insghelijcks het oude vermaerde lees-caertboeck van Wisbuy vermeerdert, ende van ontallijcke fauten en valsche coersen ghesuyvert. Mitsgaders de streckinghe van Ruslandt, ende inde Witte-zee tot Ombay in Laplant. Ende oock de streckinghe van de Middellantsche oft Levantsche Zee, door de griecxsche eylanden tot Trapezonde in Asien

Lucas Jansz Waghenaer (Author, Cartographer)
Print Book, Dutch, 1596
Nu ten tweedemael vernieut ende vermeerdert
LXI, [3], 204, [2] pagina's, 23 bladen. : zee-krt. in hsn. met de hand ingekleurd buiten de tekst, met de hand ingekleurde hsn. binnen de tekst. ; 23 x 31 cm.
68616589
Op verso titelpagina: Het Thresoor vande zeevaert, ... = L'armaire de la navigation, ..
Met apart titelblad: Beschryvinghe van die Middellantsche Zee, mitsgaders de streckinghe vande landen, ... - Met voornamelijk kustprofielen
Met talrijke kustprofielen
Alle kaarttitels in Nederlands en Frans
Short Title Catalogue, Netherlands zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen