Front cover image for Oude en nieuwe lof-zangen, die gemeenlyk gezongen worden op de geboorte ons heeren Jezu Christi, van kers-nagt, tot Maria ligmisse toe.

Oude en nieuwe lof-zangen, die gemeenlyk gezongen worden op de geboorte ons heeren Jezu Christi, van kers-nagt, tot Maria ligmisse toe.

Print Book, Dutch, 1740
by d'erfgen. van de wed: C. Stichter#op 't Rokkin, by de Gaper-steeg, in d'Oude Berg Calvarien#, t'Amsterdam, 1740
3 dl. (106, [2], 119, [1] p., 94, [2] fol.) ; in-12.
68848002
Collatieformule: 1#A-D 12 E 6 2#A-E 12 3#A-D 12
J.S. = Johannes Stichter
Titel van dl. 2: Passy, paasch en pinxter gezangen; titel van dl. 3: Oude ende nieuwe geestelyke liedekens
Short Title Catalogue, Netherlands zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen