Front cover image for Charitas : cantate uitgevoerd ten voordeele van het St. Antonius-Gesticht voor ongeneeslijken en blinden te Rotterdam

Charitas : cantate uitgevoerd ten voordeele van het St. Antonius-Gesticht voor ongeneeslijken en blinden te Rotterdam

Print Book, Dutch, [ongeveer 1880]
Van Rossum, Utrecht, [ongeveer 1880]
11 p. ; 23 cm
71409530