Front cover image for Copie van een missive, geschreven door de heeren burgermeesteren van Amsterdam, aen de heeren burgermeesteren en vroetschappen van de steden, cessie hebbende in de vergaderinge van de ed: groot mog: heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt. Den 18. Maert 1684. in Amsterdam

Copie van een missive, geschreven door de heeren burgermeesteren van Amsterdam, aen de heeren burgermeesteren en vroetschappen van de steden, cessie hebbende in de vergaderinge van de ed: groot mog: heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt. Den 18. Maert 1684. in Amsterdam

Print Book, Dutch, [1684]
s.n.], [S.l, [1684]