Front cover image for [Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein]

[Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein]

Map, Dutch, [1761]
Landsdrukkerij], [Den Haag, [1761]
1 kaart. : kopergrav. ; 36,5 x 48 cm.
71660872
Linksboven: Resolutie 22 october 1761
Schaal [ca. 1:10.000].