Front cover image for "Dolina mroku" : groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890-1918

"Dolina mroku" : groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890-1918

Print Book, Polish, 2006
Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2006