Front cover image for Cinema Leuven : Een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvens Stadsarchief

Cinema Leuven : Een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvens Stadsarchief

Het Leuvense Stadsarchief beschikt over een rijke filmaffichecollectie van circa 3000 stuks, uit de periode 1930-1970. De collectie is tot stand gekomen als gevolg van een politiereglement uit 1892 dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde. Door de collectie als uitgangspunt te nemen voor onderzoek naar zowel affichekunst als bioscoopgeschiedenis, exploreren de bijdragen de rijkdom van de filmaffichecollectie ten volle. De auteurs hebben elk vanuit hun eigen specifieke expertise - beeldanalyse, affichekunst, filmgeschiedenis of bioscoopgeschiedenis - de collectie van het Leuvense Stadsarchief onde de loep genomen
Print Book, Dutch, 2012
Peeters, Leuven, 2012
Catalogs
102 pages : illustrations ; 24 cm.
9789042926738, 9042926732
779881587