Front cover image for Evangelium podle Matouše

Evangelium podle Matouše

Jiří Mrázek (Commentator for written text)
Print Book, Czech, 2011
Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, Praha, 2011