Front cover image for Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eygen leeven, de histori van den oorlóg der Jooden tegen de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en de beschryvinge van den marteldoodt der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula.

Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eygen leeven, de histori van den oorlóg der Jooden tegen de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en de beschryvinge van den marteldoodt der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula.

Print Book, Dutch, 1732
by Marten Schagen ..., t'Amsterdam,, 1732
Geschiedenis (vorm)
[46], 790, [24], 112, [11] p. : ill. ; in-2.
781817619
Met gegraveerd titelblad, titelvign. (met portr. van F. Josephus) en pltn. Bevat ook gegraveerd portr. van Sigebertus Havercampus
Oorspr. uitg.: Amsterdam : Joannes van Oosterwijk, 1722
Bevat ook: Egesippus Van de Joodsche oorlogen, en de uyterste verdelging der stad Jerusalem .
Short Title Catalogue, Netherlands zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen