Front cover image for Beschryving der stad Utrecht, behelzende derzelver opkomst, en voornaamste lotgevallen, mitsgaders de opvolging der bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. : Benevens eene verhandeling over de vyf collegiale kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.

Beschryving der stad Utrecht, behelzende derzelver opkomst, en voornaamste lotgevallen, mitsgaders de opvolging der bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. : Benevens eene verhandeling over de vyf collegiale kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.

Print Book, Dutch, 1757
by Hermanus Besseling ..., Te Utrecht,, 1757
[2], LII, 396, [2] pagina's, 4 bladen platen : illustraties, gegraveerd titelblad, kaart, heraldisch wapen ; in-8.
781829424
π² *-3*⁸ 4*² A-Z⁸ 2A⁸ (-2A8) 2B8
Met: Naamlyst van enige boeken, die gedrukt of te bekomen zyn by Herm. Besseling. - [2] p