Front cover image for Kerkvernieuwing : een praktisch - ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van "Gemeenteopbouw" voor de Nederlandse Hervormde Kerk

Kerkvernieuwing : een praktisch - ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van "Gemeenteopbouw" voor de Nederlandse Hervormde Kerk

J. Bruin
Thesis, Dissertation, Dutch, 1992
Boekencentrum, Zoetermeer, 1992