Front cover image for Het begin van de regeering der Henegouwsche graven (1299-1320)

Het begin van de regeering der Henegouwsche graven (1299-1320)

H. J. Smit
Print Book, German, 1931
41 pages
81683750
Overdr. uit: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde; dl. VII