Front cover image for A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve

A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve

Print Book, Hungarian, 1889
3., bövített és javított kiad View all formats and editions
Franklin-Társulat, Budapest, 1889
4 volumes forms 24 cm
82244540
I. rész. A közigazgatás feladatai. 1. köt. A közigazgatás és a személyi élet
2. köt. A közigazgatás és a gazdasági élet
3. köt. A közigazgatás és a gazdasági élet. (Folytatva.) A közigazgatás és a társadalom. Gyámi és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Katonai ügyek
II. rész. A közigazgatás közegei a törvényhatóság körében. 4. köt. A község. A törvényhatósági joggal felruházott város. A vármegye
Added title page; each volume has special title-page