Front cover image for O organizaci paliativní péče : doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům

O organizaci paliativní péče : doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům

Print Book, Czech, ©2004
Cesta domů, Praha, ©2004
Zprávy
46 s. ; 30 cm
9788023943320, 8023943324
85134223
Publikace vydaná v rámci projektu Paliativní péče v ČR
Na tit. s. uvedena též Nadace Open Society Fund Praha
Terminologický slovník
Přeloženo z angličtiny