Front cover image for Smutek všedního dne a smutek jako nemoc

Smutek všedního dne a smutek jako nemoc

Známí pracovníci v psychiatrii a praktické psychologii pojednávají přístupnou formou o různých typech depresívních stavů a nálad, upozorňují na jejich psychogenní a nepsychogenní příčiny i na jejich odstraňování aprevenci.Zdůrazňují též nebezpečí nadužívání léků a alkoholu i různých drog. Dotýkají se široce problému sebevražednosti a podávají velmi podrobné návody nejen pro postižené osoby, nýbrž i pro jejich rodiny
Print Book, Czech, 1969
Státní zdravotnické nakladatelství, Praha, 1969
119, [1] s. ; 8°
85223036
Obálka: Zdeněk Ziegler
10000 výt