Front cover image for Humanismus

Humanismus

Od renesančních dob až po socialistický humanismus jsou načrtnuty hlavní vývojové linie v dějinách žitého, i vykládaného hodnocení člověka. Při základním marxistickém rozlišení historických fází a koncepcí jsou brány v úvahu i
Print Book, Czech, 1972
1. vyd
MF, Praha, 1972
Most, Sv. 6
151, [1] s. ; 8.̊.
42170320
3000 výt
Pozn
Odkazy na lit
Obálka: Josef Týfa