Front cover image for Sborník teologických statí. [Sv.] 4

Sborník teologických statí. [Sv.] 4

Print Book, Czech, 1985
Ústřední církevní nakladatelství, Praha, 1985
Sborníky
106 s. ; 21 cm
0232-0711
85562458
Přednášky profesorů Cyrilometodějské bohoslov. fak. konané v září 1983 na teologickopastoračním kursu
Odkazy na lit
Pozn
Vydavatel: Čes. kat. Charita