Front cover image for De Waterschans

De Waterschans

Met een artikel over het pand het Reecalf, Korte Meestraat 15
Print Book, Dutch, 2013
43ste jrg, ; nr. 4, december 2013
De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, 2013
159 p. : ill. ; 30 cm.
893204885