Front cover image for Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení

Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení

Print Book, Czech, 2014
2., rozš. a aktualiz. vyd
Grada, Praha, 2014
Kolektivní monografie
231 s. : il. ; 24 cm
9788024750460, 8024750465
894845331