Front cover image for Dutch dikes

Dutch dikes

Eric-Jan Pleijster (Author), Cees van der Veeken (Author), Robbert Jongerius (Contributor), Eric Luiten (Contributor), Douglas Heingartner (Translator), LOLA landscape architects (Rotterdam) (Responsible party, Conceptor), NAi Uitgevers (Publisher), Bookmakers (Nijmegen) (Editor)
Nederland telt vele duizenden dijken. Dijken zijn de dragers van ons landschap en hebben grote cultuurhistorische waarde. We wonen in dijkhuisjes aan de Waalbandijk, fietsen over de slingerende West- Friese Omringdijk of bezoeken het monument op de Afsluitdijk. Desondanks voldoen lang niet alle dijken aan de huidige veiligheidsnormen. Om onze veiligheid te kunnen garanderen, is daarom kennis over dijken nodig. Het is tijd voor een overzicht én een blik op de toekomst, in een standaardwerk: Dijken van Nederland
Print Book, English, 2014
Nai010 Publishers, Rotterdam, 2014