Front cover image for Catalogus van Hongaarse boeken aanwezig in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht : gedeeltelijk als bruikleen van het Lectuurfonds voor Hongaarse Vluchtelingen

Catalogus van Hongaarse boeken aanwezig in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht : gedeeltelijk als bruikleen van het Lectuurfonds voor Hongaarse Vluchtelingen

Print Book, Dutch, 1958
Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 1958