Front cover image for Cort verhael vande rechte oorsaecken en de redenen, die de Generale Staten der Nederlanden ghedwonghen hebben, hen te versiene tot hunder beschermenisse, teghen den heere Don Jehan van Oostenrijck

Cort verhael vande rechte oorsaecken en de redenen, die de Generale Staten der Nederlanden ghedwonghen hebben, hen te versiene tot hunder beschermenisse, teghen den heere Don Jehan van Oostenrijck

Print Book, Undefined, 1577
by Willem Sylvius, Tantwerpen, 1577
68, 83, [1] p. ; 18 cm.
901230303
Redactie wordt toegeschreven aan Marnix van St. Aldegonde
Bevat ook met eigen titelbl. en pag.: Hier volghen de brieven opden wech afgheworpen ... in het Spaensch, ende de translatie van dien in Nederlants
Imprint: Tantwerpen, by Willem Sylvius, drucker der Conincklijcker Maiesteyt. Anno 1577