Front cover image for J. Blaeus grooten atlas, oft, Werelt-beschryving, in welcke 't aertryck, de zee, en hemel, wordt vertoont en beschreven

J. Blaeus grooten atlas, oft, Werelt-beschryving, in welcke 't aertryck, de zee, en hemel, wordt vertoont en beschreven

Joan Blaeu, Joost van den Vondel (Contributor)
Print Book, Dutch, 1664
by Joan Blaeu, t'Amsterdam, 1664
Atlases
9 dl. : ill., krt. ; .. cm.
901235386
Eerste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de landen onder de noordpool, en de noorderdeelen van Europa
1664
1 band (90 kaarten)
Dit deel beslaat de gebieden Arctica en Noord-Europa (Noorwegen, Denemarken, Sleeswijk, Zweden, Rusland en Polen) Tweede stuck der aerdrycks-beschryving, 't welck vervat Duytslandt, en d'aengegrensde landtschappen
1664
1 band (107 kaarten) Derde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de Nederlanden
1664
2 delen in 1 band (65 kaarten)
Deel 1: 't Konincklyck Nederlant (38 kaarten), deel 2: 't Veree- nighde Nederlandt (27 kaarten) Vierde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Engelandt
Amsterdami : apud Iohannem Blaeu, 1648
1 band (58 kaarten) Vyfde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Schotlandt en Yrlandt
Amstelaedami : apud Ioannem Blaeu, 1654
1 band (55 kaarten) Seste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Vranckryck
[Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]
1 band (66 kaarten) Sevende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Italien en Griecken
[Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]
1 band (67 kaarten). Achtste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Spaenjen, Africa en America
T'Amsterdam : in de druckery van Joan Blaeu, 1665
3 delen in 1 band (64 kaarten)
Deel 1: Spanjen (28 kaarten), deel 2: Africa (13 kaarten), deel 3: America (23 kaarten) Negende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Asia, en Sina, in 't selve gelegen
1664
2 delen in 1 band (28 kaarten)
Deel 1: Asia (11 kaarten), deel 2: Sina (17 kaarten)
Nederlandse tekst met ruim 600 kaarten en prenten
Variant van de ondertitel: Aerdkloots-beschryving, welck is het eerste deel der vertooningen en beschryvingen van de gantsche wereld
Achter in elke band bevindt zich een register van landkaarten
Uitgegeven met: Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden; en: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden. - Uytgegeven by Joan Blaeu, [1652]
Imprint: Uytgegeven t'Amsterdam, By Joan Blaeu, 1664 [-1665]
Illustrations: handgekleurde kaarten en prenten (diepdruk / intaglio printing)