Front cover image for Paarden : ordonnantie, volgende dewelke in den Lande van Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene saaken van weegen en volgende den consente van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten der selver Lande, geheeven en geinnet sal werden den generaalen impost op de paarden, ingaande den eersten January 1750 ..

Paarden : ordonnantie, volgende dewelke in den Lande van Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene saaken van weegen en volgende den consente van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten der selver Lande, geheeven en geinnet sal werden den generaalen impost op de paarden, ingaande den eersten January 1750 ..

Print Book, Dutch, [1749]
[s.n.], [S.l.], [1749]
10 p. ; 21 cm.
901249732
Jaar van uitg. ontleend aan dagtekening