Front cover image for Articulen, ende conditien vanden tractate, aengegaen ende gesloten tusschen de Hoocht. vanden Prince van Parma Plaisance ... ter eenre, ende de stadt van Antwerpen ter andere sijden: den XVII. Augusti, MDLXXXV

Articulen, ende conditien vanden tractate, aengegaen ende gesloten tusschen de Hoocht. vanden Prince van Parma Plaisance ... ter eenre, ende de stadt van Antwerpen ter andere sijden: den XVII. Augusti, MDLXXXV

Print Book, English, 1585
[s.n.], Ghedruckt t'Hantwerpen, 1585
[12] p. ; 19 cm.
901253148
Geen katernsignering
Imprint: Ghedruct t'Hantwerpen. 1585