Front cover image for Algemeene kaarte der Nederlandsche Republiek, verdeeld naar derzelver kerkelyk bestuur

Algemeene kaarte der Nederlandsche Republiek, verdeeld naar derzelver kerkelyk bestuur

Map, Dutch, 1768
bij D. onder de Linden, Amsterdam, 1768
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav., in kleur. ; 22 x 27 cm.
902601694
Met privilegie
Inzet: De landen van Overmaas, 3 x 5 cm
Met schaalstok (10 uuren wegs)