Front cover image for [Kaart voor een draaibare sterrenkaart]

[Kaart voor een draaibare sterrenkaart]

Map, Undefined, [1779]
[Jan Bosch], [Haarlem], [1779]
1 krt. : kopergr. ; 29 x 29 cm.
902705437
Stereografische projectie, gecentreerd op de noordelijke hemelpool, equatoriale coördinaten, inwendig aangezicht
Verschenen in: Handleiding tot de kennis van den sterren-hemel, dienende om den stand der vaste sterren, even gemakkelyk als door mondelinge onderrichting, te leeren kennen; waar achter een aanwyzing van den stand en de beweeging der planeeten en der maane voor 24 agter een volgende jaaren / door J. E. Bode. - Na de 3de verm. dr. uit het Hoogduitsch vert., met de afbeeldzels der sterrenbeelden, der maane en andere hemelsche lichaamen. - Haarlem: J. Bosch, 1779 (plaat II (tussen pp. 542 en 543))