Front cover image for Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda ; dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen : met inbegrip van dat Bisdom en der stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen ; mitsgaders van de vierde en vijfde distrikten van Zeeland, welk een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen

Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda ; dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen : met inbegrip van dat Bisdom en der stad als verblijfplaats der toenmalige bisschoppen ; mitsgaders van de vierde en vijfde distrikten van Zeeland, welk een bestanddeel van het huidig Bisdom van Breda vormen

Print Book, Dutch, [approximately 1875]
Jan A.G. Jutten, Bergen-op-Zoom, [approximately 1875]
Church history
4 volumes ; 23 cm
908474349