Front cover image for Biblické obrazy o vykoupení

Biblické obrazy o vykoupení

Print Book, Czech, 1998
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1998