Front cover image for Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014

Praha a menšiny : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014

Print Book, Czech, 2015
Vydání první
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Domem národnostních menšin, o.p.s., Praha, 2015