Front cover image for O smrti a umírání : co by se lidé měli naučit od umírajících

O smrti a umírání : co by se lidé měli naučit od umírajících

Print Book, Czech, 2015
Vydání druhé, přepracované, v Portále první
Portál, Praha, 2015