Front cover image for Šarḥ [Masāʾil fī al-ṭibb li-Ḥunayn b. Isḥāq] UBU Hs. 1444

Šarḥ [Masāʾil fī al-ṭibb li-Ḥunayn b. Isḥāq] UBU Hs. 1444

Manuscript, Arabic, 1235
[s.n.], Dimašq, 1235
Handschriften (vorm)
178 fol. ; 213 x 123 (153 x 100) mm.
965405953
Commentaar op deel IV, c. 9 en 10 van Kitāb Masāʾil fī al-ṭibb van Ḥunayn b. Isḥāq al-ʿIbādī
Dit handschrift, geschreven in Damascus in Heg. 632 (= 1235), werd door Christian Rau in 1640 te Constantinopel gekocht en aan de Academia Ultrajectina ten geschenke gegeven
Impressum in colofon: ... wa-ḏālika fī ḵāmis ʿašar Ḏī al-Ḥiǧǧa sanat ḴLB [= 632] bi-Dimašq al-Maḥrūsa (op de 15e Dhu al-Hijja van het jaar 632, in het door God beschermde Damascus)
Titelblad beschadigd. Titels op titelblad voor zover leesbaar: al-Ǧuzʾ [al-Ǧuzū] al-rābiʿ [...] Šarḥ / taʾlīf al-ḥakīm al-qā[dir?] [Abī al-Qā?]sim ʿAbd [al-Raḥmān?] Ibn ʿAlī b. Abī Ṣādiq [...]. Codex Arabicus medi-cus Bibliothecae Orientalis. Min kutub al-faqīr [...] al-ġanī [...] Isḥāq b. [...] ṭabīb
Op titelbl. tevens: Christiani Ravii Berlinatis quem [...] Constantinopoli 28 Dec. 1640 constat 178 foliis
In Naskh-schrift, met spaarzame aantekeningen in de marge. Gedeeltelijk gevocaliseerd, gedeeltelijk van onderscheidende punten voorzien. Ongepagineerd
Titel in handschriftencatalogus Tiele/Hulshof: Commentarii in Quaestiones medicas Honaini ibn-Ishák pars IV sive Sectio IX et X, finis igitur operis