Front cover image for Gesang in de Vaste [en andere liederen] UBU ODB 760 dl 4

Gesang in de Vaste [en andere liederen] UBU ODB 760 dl 4

J. Heyligers (Former owner), Oud-Katholiek Seminarie (Amersfoort) (Former owner, Former owner)
Manuscript, Dutch, [ca. 1800]
Handschriften (vorm)
29 fol. ; 145 x 85 (142 x 75) mm
965419825
Bevat tevens: 6 kerstliederen en Vreugde sang op de Hemelsvaart des Zaligmakers
Fol. 14r-27v: blanco