Front cover image for Expositio in Jesajam / UBU Hs. 191 (Hs 3 D 14)

Expositio in Jesajam / UBU Hs. 191 (Hs 3 D 14)

Manuscript, Latin, 1481
Karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal, Utrecht, 1481
Handschriften (vorm)
220 fol. : ill. ; 295 x 210 (190 x 140) mm.
965428849
Fol. 220v: Explicit commentum fratris dyonisii carthusiensis super ysayam prophetam scriptum atque finitum per fratres nove lucis prope traiectum inferius in profesto sancti luce evangeliste Anno domini 1481
Twee kopiisten: 1. fol. 1-55. 2. fol. 55-einde
De kopiist van fol. 1-55 heeft vermoedelijk ook Hs. 192 geschreven
Illustrations: Penwerkinitialen met penwerkversiering in Utrechtse stijl