Front cover image for Aantekeningen betreffende het verblijf van Czaar Peter I. in Nederland in 1697-1698 en 1716-1717. UBU Hs. 1208

Aantekeningen betreffende het verblijf van Czaar Peter I. in Nederland in 1697-1698 en 1716-1717. UBU Hs. 1208

Jan Cornelisz Nomen, Aeghie Dircks (Former owner), Y. D. C Suermondt (Former owner), Historisch Genootschap te Utrecht (Utrecht) (Former owner, Former owner)
Manuscript, Dutch, [1717]
Handschriften (vorm)
31 fol. ; 223 x 200 (150 x 120) mm.
965428868
Voor gedrukte uitgave zie: Het journaal van Jan Cornelisz Nomen over het bezoek van Czaar Peter aan Holland en Zaandam in 1697 en 1717, overgeschreven van het oorspronkelijke oud-hollandsche handschrift door J. J. Zonjee / [met] inl. en aanteekeningen [door] G. J. Honig. - Wormerveer : Meijer, 1947