Front cover image for Beleegeringe vande stadt Hertogenbosch anno 1629

Beleegeringe vande stadt Hertogenbosch anno 1629

Map, Dutch, 1651
[Jodocus Janssonius ; Wed. van Snellaert], [Amsterdam ; Utrecht], 1651
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 27 x 34 cm
980373587
Crevecoeur links
Met aantekening linksboven: Fig, 9 Fol. 89
Ook in: I. Commelin, Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien. - Amsterdam : Jodocus Janssonius, 1651 ; Utrecht : Wed. van Snellaert, 1652
Schaal [ca. 1:28.000].