Front cover image for Niew en seer nawkeurig corecte plan van Gibraltar met alle syne fortificatiens en verbeteringe en de nuttigheeden van dien plaats = Plan tres exact de Gibraltar et de ses fortifications et angmentations faites pour la Seureté de cette place

Niew en seer nawkeurig corecte plan van Gibraltar met alle syne fortificatiens en verbeteringe en de nuttigheeden van dien plaats = Plan tres exact de Gibraltar et de ses fortifications et angmentations faites pour la Seureté de cette place

Map, Dutch, 1727
chez Andries en H. de Let ..., A Amsterdam, 1727
1 krt. : kopergrav. ; 23 x 28 cm, op bl. 57 x 58 cm
980373727
Opgedragen aen den Ed Lord Portmore
Datering o.b.v. een advertentie in de Amsterdamsche Courant, d.d. 4 februari 1727: '[...] by And. de Leth [...] zal in een dag of twee uytkomen, een Nieuwe en zeer naeuwkeurige corecte Plan van Gibralter, met alle zyn Fortressen, Verbeeteringen, en Vastigheden van dezelve plaets, opgedragen aan den Wel. Ed. Lord Portmore, na 't Engelsch Origineel in 't koper gebragt [...]'
Met 3 inzetkaartjes: "Bay de Porto Bello", "Destroit de Gibraltar" en Lac de Cartagene" en een: "Nauwkeurige beschryvinge van de situatie van de Stad Gibralter ..."
Legenda (A-Z; 1-7; Frans en Nederlands)
Schaal [ca. 1:8.000].