Front cover image for Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord America, behelzende Nieuw England, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuck van Virginia, Kanda en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm

Nieuwe en nauwkeurige kaart van een gedeelte van Noord America, behelzende Nieuw England, New York, Pensylvania, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, een stuck van Virginia, Kanda en Halifax, ter opheldering der reizen van den Heer P. Kalm

Map, Dutch, 1772
by de boekverkopers J. v. Schoonhoven & Comp. en G. v. d. Brink jz, Te Utrecht, 1772
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 56 x 76 cm
980373761
'Het oorspronglyke volgens acte van't Parlement den Maart 1771'
Schaal [ca. 1:2.000.000].