Front cover image for Afbeelding van de soneclips die wesen sal den 4 augustus anno 1739 na de middags, voor XII bysondere plaatsen

Afbeelding van de soneclips die wesen sal den 4 augustus anno 1739 na de middags, voor XII bysondere plaatsen

Map, Dutch, 1739
Johannes van Keulen, Amsterdam, 1739
1 plano : koperdiepdruk, met zetsel ; 41 x 72 cm
980375585
Met aan de rechterzijde gemonteerd een verklarende tekst in boekdruk: 'Afbeeldinge van de son-eclips, welke gezien zal worden den 4 augustus deses jaars 1739 voor 12 byzondere plaatzen: volgens de tafelen van den heer De la Hire'