Front cover image for Achtervolgens de last ende authorisatie van de edele heeren water-graef ende hoge heemraden vande riviere de Eem beecken en aencleven van dien, hebbe ick onderges. lantmeter gemeten'ende op syne maete gestelt de riviere de Eem, vande stadt Amersfoort aff tot aende ton inde mont vande Eem toe, met de wegen ende watergangen ten wedersyden vande selve riviere gelegen, als mede alle beecken ende wegen ...

Achtervolgens de last ende authorisatie van de edele heeren water-graef ende hoge heemraden vande riviere de Eem beecken en aencleven van dien, hebbe ick onderges. lantmeter gemeten'ende op syne maete gestelt de riviere de Eem, vande stadt Amersfoort aff tot aende ton inde mont vande Eem toe, met de wegen ende watergangen ten wedersyden vande selve riviere gelegen, als mede alle beecken ende wegen ...

Map, Dutch, 1800
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1800
Kaarten (vorm)
1 krt. in 3 bl. : kopergrav. ; 62 x 116 cm
980446543
Vermoedelijk een laat 18de of begin 19de eeuwse latere staat waarbij de 9 oude ingevulde wapenschilden zijn vervangen door 9 nieuwe nog niet ingevulde wapenschilden ; o.a. Huis Ter Eem is verwijderd, Der Eem is Ter Eem geworden
Midden: Concordia res parvae crescunt (wapen van Utrecht)
Met schaalstok (Aght hondert roeden)
Schaal [ca. 1:18.000].