Front cover image for Aan de Nederlandsche beoeffenaars der historien wordt deze kaart, volgens het ontwerp van Priestley, aangeboden door J. Munniks Adv.t

Aan de Nederlandsche beoeffenaars der historien wordt deze kaart, volgens het ontwerp van Priestley, aangeboden door J. Munniks Adv.t

J. Munniks
Map, Dutch, 1775
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1775
1 krt. : kopergrav., in kleur ; 57 x 93 cm
980447386
Vermoedelijk ontleend aan Joseph Priestley's 'A new chart of history' (London, 1769)