Front cover image for De Grietenye van Schoterlandt : waer over tegenwoordig grietman is d'E. heer Daniel de Blocq van Scheltinga, Jan Wybes, Fedde Rouckesz bysitters, Ægidius à Broersma secretaris

De Grietenye van Schoterlandt : waer over tegenwoordig grietman is d'E. heer Daniel de Blocq van Scheltinga, Jan Wybes, Fedde Rouckesz bysitters, Ægidius à Broersma secretaris

Map, Dutch, 1664
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1664
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 34 x 41 cm
980571200
In: Beschrijvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t landschap in 't algemeen / excudit Johannes Wellens ; Jacob van Meurs sculpsit. - [S.l. : s.n.], 1664
Met wapen
Met schaalstokken
Schaal [ca. 1:66.000].